(FCW) سیستم هشدار جلوگیری از برخورد

هرساله در اکثر کشورهای جهان سهم زیادی از میزان تصادفات بر اثر برخورد از پشت اتفاق می‌افتد. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر راننده حتی در حدود چند دهم ثانیه زودتر متوجه برخورد شود می‌تواند تا حد زیادی از آثار زیان‌بار تصادف در امان بماند. درصورتی‌که نسبت فاصله نسبی به‌ سرعت نسبي با خودرو یا مانع روبرو از حد آستانه‌ای کم‌تر شود به راننده هشدار صوتی و تصویری داده می‌شود كه اقدام لازم را جهت جلوگيري از برخورد انجام دهد. با استفاده از سنسورهای فاصله‌ سنج و سرعت ‌سنج می‌توان به نسبت فاصله نسبی به‌ سرعت نسبي از خودرو جلویی در هرلحظه دست پیدا کرد و طبق یک سری الگوریتم و معیارهای تصمیم‌گیری مشخص کرد که چه زمانی به راننده جهت جلوگیری از برخورد هشدار داده شود.