اعضای تیم ما

علیرضا فاتحی (PhD)

علیرضا فاتحی (PhD)

عضو هیئت مدیره

بهروز نصیحت کن  (PhD)

بهروز نصیحت کن (PhD)

عضو هیئت مدیره

محمدجواد حسینی

محمدجواد حسینی

کارشناس و توسعه دهنده

بهنام صمدی

بهنام صمدی

کارشناس و توسعه دهنده

امین  یزدانی

امین یزدانی

کارشناس و توسعه دهنده

زانا ذکریایی نژاد

زانا ذکریایی نژاد

کارشناس و توسعه دهنده

ره بین صنعت نصیر

شرکت ره بین صنعت نصیر فعالیت خود را در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کمک راننده پیشرفته به منظور بهره‌مندی در صنایع خودروسازی داخل کشور آغاز کرده است. این گروه بر آن است که در جهت تجهیز خودروهای ایرانی و در نتیجه بهبود وضعیت ترافیکی و فرهنگ رانندگی به کاهش آمار سوانح رانندگی و افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها کمک کند. هدف اصلی این شرکت انتقال فناوری سیستم‌های ایمنی فعال باتوجه به ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها، فرهنگ رانندگی موجود و آنالیزهای سود به هزینه می‌باشد. بدون شک در این راستا مشاوره و تجربه شرکت‌های مرتبط داخلی و خارجی تاثیر به سزایی دارد.