اعضای تیم ما

No member found

ره بین صنعت نصیر

شرکت ره بین صنعت نصیر فعالیت خود را در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کمک راننده پیشرفته به منظور بهره‌مندی در صنایع خودروسازی داخل کشور آغاز کرده است. این گروه بر آن است که در جهت تجهیز خودروهای ایرانی و در نتیجه بهبود وضعیت ترافیکی و فرهنگ رانندگی به کاهش آمار سوانح رانندگی و افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها کمک کند. هدف اصلی این شرکت انتقال فناوری سیستم‌های ایمنی فعال باتوجه به ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها، فرهنگ رانندگی موجود و آنالیزهای سود به هزینه می‌باشد. بدون شک در این راستا مشاوره و تجربه شرکت‌های مرتبط داخلی و خارجی تاثیر به سزایی دارد.