انتخاب صفحه

سیستم های کمک راننده پیشرفته را بهتر بشناسید
همه ما با واژه هایی همچون ایمنی و ایمنی در رانندگی آشنا هستیم. حوزه ایمنی در رانندگی طیف وسیعی از راهکارها، مکانیزم ها و سیستم ها را شامل می شود. حوزه ایمنی در حمل و نقل به صورت کلی به دو بخش ایمنی فعال و ایمنی غیر فعال دسته بندی می شود. راهکارهای ایمنی فعال پیشینه درازی داشته و پس از گذشت مدت کمی از ظهور صنایع حمل و نقل وارد این حوزه شدند. از بارزترین نمونه های ایمنی غیر فعال کمربند ایمنی و کیسه هوا است که نقش بسزایی در کاهش اثر تصادفات دارند. در واقع سیستم ها و راهکارهای ایمنی غیرفعال با هدف کاهش شدت زیان تصادفات ایجاد شده اند.
از طرفی سیستم های ایمنی فعال سیستم های نوظهوری هستند که با پیشرفت تکنولوژی مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. تکنولوژی های ترمز ای بی اس و ترمز اضطراری در این دسته قرار می گیرند.
دسته ای از سیستم های ایمنی فعال که با عنوان سیستم های هوشمند کمک راننده و یا سیستم های کمک راننده پیشرفته شناخته شده اند مبنای تکنولوژیکی بیشتری دارند و اخیرا مورد توجه فعالان حوزه خودروسازی و صنایع وابسته قرار گرفته اند.
سیستم های هوشمند کمک راننده تکنولوژی های پیشرفته همچون هوش مصنوعی، پردازش سیگنال های مختلف از جمله تصویر و یادگیری ماشین را بکار می گیرند. این سیستم های اخیرا در خودروهای لوکس و باکیفیت قرارگرفته اند و به همین دلیل از جمله سیستم های لوکس و پرهزینه به شمار می روند.
خوشبختانه، پیشرفت علوم کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته در کشور این امکان را فراهم آورد تا تیم متخصص ره بین بتواند دسته ای پرکاربرد از سیستم های هوشمند کمک راننده را توسعه بدهد. این دسته شامل سیستم های هشدار برخورد از جلو، هشدار انحراف از مسیر و خطوط و هشدار علائم ترافیکی است که به ترتیب بیشترین کاربرد را در حمل و نقل جاده ای برای جلوگیری و کاهش اثر تصادفات دارد.