اعضا

دکتر بهروز نصیحت کن

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا فاتحی

رئیس هیئت مدیره

رامین عزت پناه

مدیر بازاریابی

زانا زکریایی نژاد

مدیر فنی

عارف عزیزپور

توسعه دهنده‌ی نرم افزار

محمد امین پرچمی

توسعه دهنده‌ی نرم افزار

محمد باقر

توسعه دهنده‌ی وبسایت

بهزاد مکی‌زاده

توسعه دهنده‌ی سخت‌افزار