دسته‌بندی نشده

عوامل اصلی تصادفات جاده ای را بهتر بشناسید!

عوامل اصلی تصادفات جاده ای

اهمیت شناخت عوامل اصلی تصادفات جاده ای 

اهمیت شناخت عوامل اصلی تصادفات جاده ای از اثرات زیانبار تصادفات بر زندگی انسان ها نشات می گیرد. تصادفات جاده ای از جمله عوامل برجسته مرگ و میر در ایران و جهان به شمار می آیند. سالانه حدود  1.3 میلیون نفر در جهان به دلیل تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده و بالغ بر 50 میلیون نفر مجروح می شوند.

هزینه تحمیل شده ناشی از تصادفات در جهان بسیار بالاست. در ایران در سال 2007 حدود 27 هزار نفر در تصادفات جاده ای جان باخته اند و بالغ بر 276 هزار نفر مجروح شده اند. به طور میانگین در ایران سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند و حدود 300 هزار نفر مجروح می شوند. برآورد هزینه های ناشی از تصادفات حاکی از آن است که سالانه حدود 5 درصد از تولید ناخالص ملی (برابر 440 میلیارد دلار در سال 2017) یعنی 22 میلیارد دلار در تصادفات ترافیکی هزینه می شود. 

 

عوامل اصلی تصادفات جاده ای را بشناسید

تحقیقات و ارزیابی های حوزه تصادفات جاده ای، عوامل یا منابع ریشه ای تصادفات را سه عامل انسان، جاده و محیط (به اختصار جاده) و وسیله نقلیه ذکر می کنند. در واقع تمامی تصادفات از وجود خطا و نابسامانی در یکی از این سه منبع سرچشمه می گیرد. 

پژوهش ها حاکی از آن است که منبع انسانی و خطاهای بوجود آمده در آن بیشترین تصادفات را ایجاد می کند. در تحقیقی جامع منابع تصادفات آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به این صورت است (منبع)

 1. در حدود 93 درصد تصادفات جاده ای عامل انسانی (به عنوان عامل اصلی و یا عامل فرعی در کنار دو عامل دیگر) حضور دارد.
 2. در حدود 34 درصد تصادفات جاده ای عامل جاده (به عنوان عامل اصلی و یا عامل فرعی در کنار دو عامل دیگر) حضور دارد.
 3. در حدود 12 درصد تصادفات جاده ای عامل وسیله نقلیه (به عنوان عامل اصلی و یا عامل فرعی در کنار دو عامل دیگر) حضور دارد.

این نتایج بیانگر این است که در کل منبع انسانی و خطاهای ناشی از آن و سپس منبع جاده و محیط بیشترین نقش را در بروز حوادث جاده ای دارند. عامل وسیله نقلیه در کل کمترین نقش را دارد. 

بررسی های بیشتر در رابطه با میزان تصادفات ناشی از هر یک از سه منبع ذکر شده به تنهایی شامل موارد زیر است:

 1. در 57 درصد تصادفات عامل انسانی به تنهایی فاکتور اصلی تصادف است.
 2. در 3 درصد تصادفات عامل جاده به تنهایی فاکتور اصلی تصادف است.
 3. در 2 درصد تصادفات عامل ور جاده به تنهایی فاکتور اصلی تصادف است.

این نتایج نیز نشان می دهد که عامل انسانی به تنهایی و بدون حضور دو عامل دیگر نقش برجسته ای در تصادفات دارد.

بررسی های بیشتر در رابطه با اثر عوامل سه گانه در کنار یکدیگر به صورت زیر است:

 1. منبع انسانی در کنار منبع جاده موجب حدود 27 درصد تصادفات است
 2. منبع انسانی در کنار وسیله نقلیه موجب حدود 6 درصد تصادفات است
 3. منبع جاده در کنار وسیله نقلیه حدود 1 درصد از تصادفات را موجب می شود
 4. سه منبع انسانیف جاده و وسیله نقلیه در کنار هم و به صورت همزمان در حدود 3 درصد تصادفات نقش دارند.

این نتایج نشان می دهد که دو منبع انسانی و جاده در کنار هم تصادفات چشمگیری را شامل می شوند.

 

در شکل زیر خلاصه آمار و ارقام ذکر شده نشان داده شده است:

فاکتورهای ریسک مرتبط با هر یک از عوامل اصلی تصادفات جاده ای

در بالا ذکر کردیم که بروز خطا و ناهنجاری در هر یک از سه منبع انسان، جاده و وسیله نقلیه می تواند موجب تصادف شود. تحقیقات و بررسی های انجام شده حاکی از خطاهای زیر برای این منابع بوده که هر کدام شامل چند فاکتور ریسک عمده برای بروز تصادفات می شوند.

 

خطاهای انسانی عمده و فاکتورهای ریسک مرتبط در بروز تصادفات

خطاهای عمده برای این منبع و زیر شاخه های آن به صورت زیر است:

 1. خطای تشخیص: بدین معنی است که راننده در تشخیص وضعیت موجود و شرایط اطراف دچار مشکل است که خود شامل موارد زیر است:
 • رانندگی با نظارت ناکافی: رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر، رانندگی تحت تاثیر مصرف الکل یا رانندگی در مستی، رانندگی تحت تاثیر داروهای خواب آور و رانندگی با ذهن درگیر مسائل مختلف و غیره از مهم ترین ریسک فاکتورها هستند
 • حواس پرتی در رانندگی: حواس پرتی به دلیل عوامل داخل و خارج ماشین ریسک فاکتورهای این دسته است
 • رانندگی با توجه ناکافی: رانندگی در شرایط خستگی  خواب آلودگی در شب و روز از فاکتورهای عمده هستند
 1. خطای تصمیم گیری: بدین معنی است که راننده در شرایط پرخطر در تصمیم گیری دچار مشکل است. خطاهای عمده در این دسته شامل موارد زیر است:
 • سرعت بالا برای شرایط مختلف: سرعت بالا برای تصمیم گیری در مورد ترمز کردن برای جلوگیری از برخورد به وسایل جلو، سرعت بالا برای تصمیم گیری در مورد دور زدن در پیچ ها و غیره
 • درک نامناسب از عمل سایر راننده ها: درک نامناسب از اقداماتی چون دور زدن، تغییر لاین، ترمز کردن و غیره موجب میشود تا راننده تصمیمات نادرستی بگیرد و اقدامات نامناسبی انجام دهد که موجب تصادف شود.
 • مانورهای غیر قانونی: مانند عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت فاصله مناسب، سبقت غیر مجاز 
 • رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگی: تعقیب و گریز، توهین و زیر سوال بردن رانندگی سایرین و اقدامات شدید مثل ترمز، شتاب گیری و تغییر جهت سریع
 1. خطای عملکرد: بدین معنی است که راننده عملکرد مناسبی بویژه در شرایط پرخطر ندارد: 
 • مهارت کم: ضعف در کنترل جهت، پیچیدن، ترمزگیری و غیره…
 • ترس و اضطراب: ترس و وحشت و استرس موجب عملکرد ضعیف در شرایط مختلف به ویژه پرخطر می شود 
 1. سایر عوامل غیر عملکردی: شامل موقعیت های اضطراری برای فرد است:
 • بیهوش شدن، سکته کردن، از کار افتادن و….

 

نقص های جاده‌ای و محیطی عمده و فاکتورهای ریسک مرتبط در بروز تصادفات

این دسته شامل نقص ها و نابسامانی هایی است که ممکن است در جاده و یا شرایط محیطی بوجود بیاید و شامل موارد زیر است:

 1. نابسامانی جاده: لغزندگی جاده، علائم ترافیکی نامناسب، موانع مثل سنگ و یا چاله ها وطراحی غلط جاده فاکتورهای اصلی در این دسته اند.
 2. نابسامانی محیط و هوا: بارش باران، برف، مه

 

نقص وسیله نقلیه و فاکتورهای ریسک مرتبط در بروز تصادفات

این دسته نقص های فنی محتمل وسیله نقلیه را در برمی گیرد و شامل ریسک فاکتورهایی است که احتمال تصادف را در این زمینه افزایش می دهند.

به ترتیب: از کار افتادن و یا نقص در تایرها، از کار افتادن و یا نقص در ترمز، از کار افتادن و نقص در سیستم فرمان، جعبه دنده و موتور از مهم ترین ریسک فاکتور ها محسوب می شود.

 

سیستم‌های کمک راننده برای رانندگی امن و تصادفات کمتر

با توجه به نقش اساسی منبع انسانی و خطاهای تشخیص از جمله حواس پرتی، خستگی و خواب آلودگی و خطاهای تصمیم گیری از جمله سرعت بالا در بروز تصادفات، یکی از راه حل های اساسی برای حذف و یا کاهش اثر این عوامل بکارگیری سیستم های هوشمند کمک راننده است.

شرکت رهبین بیش از 3 سال است به صورت تخصصی در زمینه طراحی و تولید سیستم های کمک راننده هوشمند فعالیت دارد. در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر در رابطه با این سیستم ها و نحوه عملکرد آنها  بر روی لینک محصولات کلیک کنید:

 • سیستم هشدار برخورد از جلو: تکنولوژی رهبین برای کاهش تصادفات برخورد به موانع جلویی ( مشاهده دموها )
 • سیستم هشدار انحراف از مسیر: تکنولوژی رهبین برای کاهش تصادفات انحراف از مسیر (مشاهده دموها)
 • سیستم هشدار تابلوهای سرعت: تکنولوژی رهبین برای کاهش تصادفات تجاوز از سرعت مجاز (مشاهده دموها)
 • سیستم هشدار برخورد از عقب: تکنولوژی رهبین برای پایش نقاط کور عقب خودرو و کاهش برخورد از عقب (مشاهده دموها)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *